search

Entresto 49mg/ 51mg Filmomh Tabl 56

Entresto 49mg/ 51mg Filmomh Tabl 56
€ 127,75
CNK: 3277084
Merk: Novartis
In voorraad

Verzonden geneesmiddelen kunnen niet terug genomen worden, behalve in geval van gebrek. Raadpleeg een behandelend arts of uw apotheker indien er bijwerkingen optreden.

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. U kan het hier enkel reserveren en daarna het geneesmiddel met het voorschrift komen ophalen in de apotheek.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies.

Gelieve de bijsluiter van het product aandachtig te lezen. Wanneer u vragen hebt kan u steeds uw apotheker contacteren.

Actieve bestanddelen valsartan
Toepassing

Chronisch hartfalen

Behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie bij volwassen patiënten.

Gebruik

Volwassenen

Dit geneesmiddel mag NIET gelijktijdig met een ACE-remmer/angiotensine II-receptorblokker gebruikt worden. Bovendien mag Entresto° niet worden gestart gedurende tenminste 36 uur na het stopzetten van de behandeling met een ACE-remmer (risico op angio-oedeem).

 • Patiënten die overstappen van een ACE-remmer/angiotensine II-receptorblokker:
  • Aanbevolen startdosis: 49 mg/51 mg, tweemaal daags.
  • Na 2 tot 4 weken: verdubbeling van de dosis tot 97 mg/103 mg, tweemaal daags.
  • Opm.: het valsartan in dit geneesmiddel heeft een hogere biologische beschikbaarheid dan het valsartan in andere tabletformuleringen die op de markt zijn. De 26, 51 en 103 mg valsartan in Entresto° komen overeen met 40, 80 en 160 mg valsartan in andere tabletformuleringen.
 • Patiënten die momenteel geen (of een lage dosis van) een ACE-remmer/angiotensine II-receptorblokker gebruiken of patiënten met een systolische bloeddruk > of = 100 tot 110 mmHg:
  • Aanbevolen startdosis: 24 mg/26 mg, tweemaal daags.
  • Langzame dosistitratie (verdubbeling iedere 3-4 weken).

  Dosisaanpassingen

  NIERINSUFFICIENTIE

  • Een startdosis van 24 mg/26 mg, tweemaal daags overwegen in geval van een:
  • matig verminderde nierfunctie (eGFR 30-60 ml/min/1,73 m2),
  • ernstig verminderde nierfunctie (eGFR <30 ml/min/1,73 m2).

  Dosisaanpassingen zijn ook aangewezen bij een verminderde leverfunctie.

  Toedieningswijze

  • Met of zonder voedsel.
Op voorschrift Ja