search

Geldigheid voorschriften vanaf 1 november 2019

Geldigheid voorschriften vanaf 1 november 2019
26 oktober 2019

Momenteel is een voorschrift onbeperkt geldig voor aflevering, maar de terugbetaling is beperkt tot het einde van de derde maand die volgt op de voorschrijfdatum (of die volgt op de door de arts vermelde latere uitvoeringsdatum). Dit wijzigt vanaf 1 november 2019.

Wat verandert er?

  1. Zonder een bijkomende vermelding van de arts is een voorschrift exact 3 maanden geldig na de voorschrijfdatum, zowel voor de  uitvoerbaarheid als de terugbetaling (bv. een voorschrift aangemaakt op 10 november 2019 is geldig tot en met 9 februari 2020).

  2. De arts kan door het vermelden van een “einddatum van de uitvoerbaarheid” in het daarvoor voorziene veld een kortere of langere geldigheidstermijn bepalen dan 3 maanden, maar de einddatum kan nooit later zijn dan 1 jaar na de voorschrijfdatum.

Deze nieuwe regeling geldt voor zowel terugbetaalde als niet-terugbetaalde geneesmiddelen. 

Nieuw model van voorschrift

De nieuwe regels inzake geldigheid gaan gepaard met de invoering van een nieuw model van voorschrift, dat zal kunnen gebruikt worden vanaf 1 november 2019. Het oude model mag niet meer gebruikt worden door de artsen vanaf 1 februari 2020. 


Wat met de voorschriften aangemaakt vóór 1 november 2019?

Alle papieren of elektronische voorschriften die worden aangemaakt vóór 1 november 2019 zijn:

  • uitvoerbaar tot 3 maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe reglementering, d.w.z. tot en met 31 januari 2020 (of, in voorkomend geval, tot 3 maanden na de datum gespecifieerd onder "uitvoerbaar vanaf");

  • terugbetaalbaar tot het einde van de derde maand die volgt op de voorschrijfdatum (of tot 3 maanden na de datum gespecifieerd onder "uitvoerbaar vanaf").