search

De huisapotheker

De huisapotheker
29 november 2017

Vanaf 1 oktober 2017 kunnen patiënten hun huisapotheker kiezen.

Op 1 oktober 2017 werd in België het concept ‘huisapotheker’ gelanceerd, naar analogie met de huisarts.  

Wat houdt dit juist in?

De huisapotheker is de officina-apotheker die door chronische patiënten vrij wordt gekozen voor de begeleiding en de opvolging van het gebruik van hun geneesmiddelen.

De huisapotheker zijn voornaamste opdracht is het up-to-date houden van het medicatieschema van zijn patiënten en dat beschikbaar maken voor hun zorgteam (de huisarts in de eerste plaats) en uiteraard voor de patiënten zelf. In eerste instantie kan dat gewoon op papier, maar van zodra technisch mogelijk, zullen medicatieschema's elektronisch gedeeld  worden via de beveiligde kanalen van eHealth.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

Patiënten die in de afgelopen 12 maanden minstens vijf verschillende terugbetaalde geneesmiddelen nodig hadden, waarvan minstens één chronisch geneesmiddel.

Hoort u tot deze groep? Wat moet je hiervoor dan doen?

  1. Als patiënt moet je een geïnformeerde toestemming geven om je gezondheidsgegevens te mogen delen (‘eHealth consent’). Als dit nog niet gebeurd is, kan je dit snel en eenvoudig laten doen in de apotheek. Breng hiervoor je identiteitskaart mee.
  2. Er wordt eveneens een overeenkomst getekend tussen de patiënt en zijn/haar huisapotheker.
  3. Nadien stellen wij een volledig en actueel medicatieschema op. Eventuele wijzigingen zullen worden bijgehouden en het schema kan ook indien nodig ter beschikking gesteld worden van andere zorgverstrekkers.