search

Farmaceutische zorg

Wij beschouwen farmaceutische zorg als onze belangrijkste taak in de apotheek.

Medicatie

Wanneer uw huisarts of specialist u een geneesmiddel voorschrift, zullen wij u advies geven over het gebruik, de dosis, eventuele interacties, eventuele bijwerkingen, etc.

Medicatieschema

Indien u chronisch verschillende geneesmiddelen neemt, is het nuttig een medicatieschema te laten opmaken. Het medicatieschema duidt aan welke medicatie u op welk moment moet innemen. Het is een belangrijk document dat u steeds meeneemt wanneer u op consultatie gaat bij uw huisarts of specialist. Op die manier hebt u een duidelijk overzicht over uw medicatie en worden fouten vermeden. De opmaak van uw medicatieschema is gratis, het schema wordt digitaal bijgehouden in de apotheek.

Interacties

Sommige geneesmiddelen mag u niet combineren. Wanneer u een geneesmiddel voorgeschreven krijgt door uw arts, zullen wij telkens nakijken of dit al dan niet mag gecombineerd worden met andere medicatie die u inneemt.

Inhalatietherapie

Indien uw arts u een puffer of aerosol voorschrijft, zullen wij u de puffer demonstreren met een demotoestel of aan de hand van een filmpje.

Gedeeld farmaceutisch dossier

Het gedeeld farmaceutisch dossier (GDF) is een dossier dat uw apotheker van u bijhoudt. Het bevat uw patiëntgegevens en uw medicatiehistoriek. Deze gegevens worden enkel door uw (huis)apotheker bijgehouden. U kan ervoor kiezen om uw GDF te laten activeren, op die manier kan elke apotheker uw medicatiehistoriek opvragen. Dit kan nuttig zijn wanneer u door omstandigheden niet bij uw huisapotheker terecht kan, vb. op vakantie of tijdens de wachtdienst. U kan het GDF activeren door uw toestemming te geven aan uw apotheker.