search

Bloeddrukmeting

Vanaf nu kan je ook jouw bloeddruk meten in de apotheek!

Wat?

De bloeddruk is de druk die opgebouwd wordt in de slagaders. De bloeddruk wordt weergegeven door de bovendruk (systolisch) en de onderdruk (diastolisch). De bovendruk is de druk wordt opgebouwd in de aorta bij het samentrekken van de linkerhartkamer. De onderdruk is de minimale druk tussen 2 samentrekkingen van het hart.

Wie?

Naar schatting heeft meer dan 30% van de volwassenen een te hoge bloeddruk. Meestal is dit te wijten aan een combinatie van levensstijl en erfelijke factoren. Een te hoge bloeddruk geeft een hoger risico op hart- en vaatziekten, meer bepaald hartinfarct en beroerte of CVA. Een te hoge bloeddruk geeft meestal geen symptomen daarom is het belangrijk dat je bij elk bezoek bij de huisarts jouw bloeddruk laat meten.

Thuis de bloeddruk meten

In sommige gevallen kan het nuttig zijn om thuis ook de bloeddruk te meten, vb. bij personen met reeds gekende hoge bloeddruk, bij witte schort hypertensie, bij nierinsufficiëntie.

 Enkele tips bij het meten van de bloeddruk:

  • meet de bloeddruk in rust en in een zittende houding
  • kruis de benen niet
  • meet aan de arm waar de hoogste bloeddruk wordt gemeten
  • gebruik een manchet voor de bovenarm, gebruik beter geen polsbloeddrukmeter
  • voer de meting drie maal na elkaar uit en neem een gemiddelde
  • meet de bloeddruk voor het eten of 3 uur na het eten

 

 Bekijk hier ons assortiment bloeddrukmeters